RETOURNEREN VAN ARTIKELEN

1. U bent tot afname van de bestelde artikelen/geneesmiddelen verplicht, tenzij het bezorgde niet overeenstemt met uw bestelling.

2. Voor het geval dat de bezorgde diergeneesmiddelen tijdens de bezorging zijn beschadigd of de bezorgde diergeneesmiddelen niet met de bestelling overeenstemmen, vragen wij u contact met ons op te nemen binnen 14 dagen na ontvangst. Reeds gedane betalingen zullen binnen dertig dagen na retourontvangst van de waren worden terugbetaald.

3. Voor artikelen niet zijnde diergeneesmiddelen, bestaat de mogelijkheid om deze binnen zeven dagen na ontvangst, zonder opgave van redenen maar mits volledig intact, op kosten van de koper aan ons terug te zenden. Reeds gedane betalingen zullen met uitzondering van de bezorgkosten binnen dertig dagen na retourontvangst worden terugbetaald.

4. Conform de richtlijnen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg mogen medicijnen die de apotheek uit geweest zijn (uitgeleverd aan klanten), niet meer terug genomen worden en nogmaals worden verkocht. Komen ze om wat voor reden dan ook wel terug, dan zijn wij verplicht deze medicijnen te vernietigen.