Algemene Voorwaarden

TOEPASSELIJKHEID

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten ter zake van koop, koop op afstand, zoals bedoeld in artikel 7:46a BW daaronder mede begrepen, levering van diergeneesmiddelen.

BEZORGING

1. De levering geschiedt via de bezorgdienst van PostNL of door de bezorgdienst van A7 Noord dierenartsen. Leveringen alleen in Nederland.

2. De bezorging geschiedt op het woonadres van de besteller of op een ander afleveradres waar de bestelling door de besteller in ontvangst kan worden genomen, met  uitzondering van postbusadressen. Tevens kan de bestelling, met korting, afgehaald worden op onze vestiging in Drachten.

BETALING

1.  De klant betaalt de bestelling aan A7 Noord dierenartsen via online betalen (Ideal), bankoverschrijving  of per doorlopende automatische incasso.
Voor bankoverschrijving geldt: de klant ontvangt een factuur en pas na betaling wordt de bestelling verzonden. 

2. Bij terugboeking van de automatische incasso is A7 Noord dierenartsen gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling de buitengerechtelijke incassokosten conform het  incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 100 alsmede de wettelijke rente vanaf de vervaldatum in rekening te brengen. Een en ander onverminderd de aanspraak van A7 Noord dierenartsen op vergoeding van alle eventueel ter incassering gemaakte gerechtelijke kosten.

3. Behoudens tegenbewijs strekken declaratie van A7 Noord dierenartsen en daarbij behorende administratiegegevens tot volledig bewijs op grond waarvan de betalingsplichtige gehouden is tot betaling over te gaan.

4. Is het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde betaaltermijn voldaan, dan bent u in gebreke en zijn wij gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling, tot  incassomaatregelen over te gaan.

5. Bij overschrijding van de betalingstermijn zijn wij gerechtigd over het verschuldigde bedrag rente ter hoogte van 1% per maand te berekenen. Een deel van een maand wordt in dat kader als een volledige maand beschouwd.

6.  Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten komen ten laste van de in gebreke gebleven klant.

TOEZICHT, TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

1. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde is de overkoepelende beroeps- en brancheorganisatie van dierenartsen. De KNMvD is bereikbaar via  Postbus 421, 3990 GE te Houten.

2. Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden van de KNMvD, zoals deze vermeld staan op onze website.

3. Alle geschillen van welke aard ook, die een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst betreffen of daarmee verband houden, zullen aanhangig worden gemaakt voor de bevoegde Nederlandse rechter. Nederlands recht is van toepassing.

Snelle levering

Producten worden binnen 2-3 werkdagen geleverd rechtstreeks vanuit de webshop of vanuit de groothandel waarmee we samen werken.

Extra korting

Bij onze webshop kunt u veel korting krijgen. Ook voor afhalen en betalen via iDeal krijgt u korting.

Eenvoudig bestellen

Veilig en snel ons hele assortiment online te bestellen.

Voor veehouder

Antibiotica en medicatie mag alleen geleverd worden aan veehouders met wie wij een 1-op-1-relatie hebben afgesloten.

Extra korting

In onze webshop krijgt u 10% korting bij bestellingen boven de 250 euro, 12% bij bestellingen boven de 500 euro en 14% bij bestellingen boven de 750 euro.

Bij afhalen krijgt u daar bovenop een extra korting van 3 % en als u met IDEAL betaalt nog eens een korting van 1%.