Formaline

Enkel via Smart shipping (bezorgt via groothandel)

 

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (incl. mycobacteriën, maar excl. bacteriesporen) op hoeven van rundvee en schapen door middel van hoefbaden.

35,30Inclusief BTW

Uitgebreide productinformatie

DES-F (Formaline 37%)

Let op: Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. DES-F mag alleen aangekocht worden door professionele gebruikers die een opleiding voor ruimte desinfectie hebben gevolgd en bedrijven met een UBN-nummer!

 

Gebruik


Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (incl. mycobacteriën, maar excl. bacteriesporen) op hoeven van rundvee en schapen door middel van hoefbaden.

Daarnaast is DES-F toegestaan als middel ter bestrijding van bacteriën (incl. mycobacteriën, maar excl. bacteriesporen), gisten, schimmels en virussen door middel van vernevelen, zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing, in dierverblijfplaatsen met bijbehorende stallen en materialen en lege ruimten bestemd voor de kweek van consumptie- en siergewassen en paddenstoelen.

Werkzame stof: Formaldehyde 37%

 

Gebruiksaanwijzing


Desinfectie middels hoefbaden:
Het middel is bestemd voor het desinfecteren van hoeven van rundvee en schapen.
De te desinfecteren hoeven eerst grondig reinigen met schoon water. Vul een schone bak, eventueel voorzien van een voetenmat, met water en voeg het middel toe. Plaats de bak zodanig dat het vee er doorheen loopt.

Dosering: 4% (4 liter middel aanvullen met water tot 100 liter). De oplossing gedurende maximaal 24 uur, na het vullen van de bak, gebruiken.

Bij routinematig gebruik: iedere 2 à 3 weken herhalen.

Bij ad-hoc behandeling: 1 à 2 keer per week.

Waar moet u verder nog aan denken bij het toepassen van een voetbad?

 • Preventie: hygiëne is zeer belangrijk bij het voorkomen en onder controle houden van klauwaandoeningen als Mortellaro en stinkpoot. Zorg ervoor dat de roosters goed schoon en droog zijn, zodat de klauwen minder met mest besmeurd raken. Bekap de gehele koppel regelmatig en behandel de dieren die gevoelig of kreupel lopen snel. Maak gebruik van voetbaden.
 • Zorg voor de juiste concentratie: gebruik 4 liter DES-F op 100 liter water.
 • Ververs het bad tijdig, na 24 uur verliest het zijn werking.
 • Een goed voetbad is minimaal 3 meter lang en het vloeistofniveau is minimaal 12 cm, zodat de gehele klauw wordt omspoeld. Ook kunt u een “tandembak” gebruiken: hierbij wordt de eerste bak gevuld met een licht ontsmettingsmiddel, de tweede bak is het feitelijke voetbad.
 • Zorg dat de dieren na het voetbad op een schone vloer komen. Zo kan het middel goed inwerken.
 • Haal de bak na gebruik weg. Zo voorkomt u dat de bak vol komt te staan met mest en dus eerder een besmettingsbak wordt i.p.v. een ontsmettingsbak.
 • Inlegmatten in de bak hebben een gunstig effect. Doordat de klauwen hierin iets wegzakken worden ze beter omspoeld. Bovendien hebben de dieren beter grip en lopen ze er dus makkelijker doorheen.

Desinfectie middels vernevelen:
De te desinfecteren ruimten, oppervlakken en apparatuur eerst grondig reinigen. Een daarbij gebruikt reinigingsmiddel wegspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen.
Materialen die in contact kunnen komen met diervoer of drinkwater voor dieren na behandeling grondig afspoelen met schoon water.

Algemene instructies voor vernevelen:

 • Behandeling uitvoeren bij een temperatuur boven 15°C, indien nodig de ruimte eerst verwarmen.
 • Ventilatie van de betreffende ruimte uitzetten en ventilatieopeningen dichtmaken.
 • Draag de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen: adembescherming (B2 grijs), handschoenen en een goed sluitend spuitpak.
 • Vul geschikte apparatuur met de juiste hoeveelheid middel, zet de apparatuur aan en verlaat direct de ruimte.
 • Houd vervolgens de ruimte gedurende 24 uur gesloten.
 • Verwarm de ruimte tot boven 15°C, ventileer de restdampen uit de ruimte totdat de ruimte volledig droog is.
 • Indien de behandelde ruimte betreden moet worden voor eventuele tussentijdse bemonstering, moeten dezelfde persoonlijke beschermingsmiddelen als hierboven voorgeschreven gedragen worden.
 • Voor bemonstering worden Dräger absorptiebuisjes, meetbereik 0,2 – 2,5 mg/m3
 • Als grenswaarde voor het betreden van de ruimte worden de beroepsmatige blootstellingslimieten voor formaldehyde gehanteerd (MAC-TGG 15 minuten: 0,5 mg/m3, MAC-TGG 8 uur: 0,15 mg/m3.

Dosering:
Vernevelen van dierverblijfplaatsen en bijbehorende stallen en materialen (machines en gereedschappen): onverdund middel, 1,3 tot 2,5 liter middel per 100 m3. Het is ook mogelijk het middel verdund in water toe te passen. Hierbij moet een vergelijkbare hoeveelheid middel (1,3 tot 2,5 liter onverdund middel/100 m3) toegepast worden.

Vernevelen van lege ruimten bestemd voor de kweek van consumptie- en siergewassen en paddenstoelen (uitgezonderd toepassingen in bewaarplaatsen voor bloembol- en bloemknolgewassen, door middel van bol- en fustbehandeling, alsmede voor ruimtebehandeling):
2% (2 liter middel aanvullen met water tot 100 liter). Gebruik 5 tot 6 liter oplossing per 100 m3.

N.B.: Het middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen en wanneer het vervuild is met organisch materiaal.

Om verminderd functioneren van een Individuele Behandeling Afvalwater (IBA) te voorkomen, dienen afvalresten die het middel bevatten geloosd te worden op de mestkelder of op de gemeentelijke riolering.

Bewaring: vorstvrij.

Toelating:
Toelatingsnummer: 16059-N

Snelle levering

Producten worden binnen 2-3 werkdagen geleverd rechtstreeks vanuit de webshop of vanuit de groothandel waarmee we samen werken.

Extra korting

Bij onze webshop kunt u veel korting krijgen. Ook voor afhalen en betalen via iDeal krijgt u korting.

Eenvoudig bestellen

Veilig en snel ons hele assortiment online te bestellen.

Voor veehouder

Antibiotica en medicatie mag alleen geleverd worden aan veehouders met wie wij een 1-op-1-relatie hebben afgesloten.

Extra korting

In onze webshop krijgt u 10% korting bij bestellingen boven de 250 euro, 12% bij bestellingen boven de 500 euro en 14% bij bestellingen boven de 750 euro.

Bij afhalen krijgt u daar bovenop een extra korting van 3 % en als u met IDEAL betaalt nog eens een korting van 1%.